Blíží se 8. ročník konference Ochrana měkkých cílů.
Letošní ročník je zaměřený na všechny okolnosti prevence, detekce a reakce.
Nové pohledy na bezpečnostní procesy, technologie i specifika lidského faktoru.

Hlavní zaměření konference

Technologická řešení a inovace v oblasti bezpečnosti.Bezpečnostní hrozby a výzvy v kontextu aktuální bezpečností situace.
Ochrana měkkých cílů, se zaměřením na oblasti
prevence, detekce a reakce.
Možnosti interdisciplinární a internacionální spolupráce, spolupráce veřejného a privátního sektoru při naplňování klíčových cílů Bezpečnostní strategie ČR.

Zaregistrujte se už nyní


Máte zájem vystoupit? Přijďte oslovit odbornou veřejnost a předneste svůj příspěvek.